Thursday, July 18, 2019

Get Involved

Click here for membership application:

Hillside Chamber of Commerce Membership Application.pdf

My Profile

Profile Avatar
Linette
Via Galileo Ferraris 69
Monzambano, MN 46040
Italy
0345 5259136 http://hamounpumpalborz.com/UserProfile/tabid/58/userId/608680/Default.aspx
thời gian đăng ký thương hiệu
Theo qui định, qui trình giám định đơn nhãn hàng trải qua các thời kỳ sau:
(i) đánh giá hình thức (1-2 tháng),
(ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
(iii) thẩm định nội dung (9-12 tháng);
(iii) cấp và công bố Giấy chứng thực đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng). vì thế , quý vị nên cung ứng ngành nghề buôn bán chính để biết được sản phẩm và nhà cung cấp sở hữu nhãn hàng và tính được chi phí thực hành công tác .

intellectual property bookshồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

thủ tục đăng ký nhãn hàng gồm:
- Tờ khai đăng ký nhãn 5 Types Of Intellectual Property hiệu (2 bản): theo chiếc 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN; mẫu đơn đăng ký
- 09 loại nhãn hàng giống nhau: loại thương hiệu phải được thể hiện rõ ràng có kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hàng không to hơn 80mm và ko nhỏ hơn 8mm, nói chung nhãn hiệu phải được miêu tả trong khuôn mẫu thương hiệu sở hữu kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;
- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), giao kèo hoặc tài liệu khác công nhận hoạt động cung cấp sản phẩm, cung ứng dịch vụ của người nộp đơn nếu như Cục có trí não sở hữu nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin nêu trong đơn;
- Chứng trong khoảng nộp phí, lệ phí
Bạn chuẩn bị toàn bộ những hồ sơ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục mang trí tuệ .

Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số đội ngũ và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. những tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:
Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu , Quý tổ chức chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:
- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên đơn vị thì tên/địa chỉ của doanh nghiệp phải trùng khớp sở hữu Giấy đăng ký kinh doanh)
- chiếc nhãn hàng xin đăng ký.

thời kỳ thực hiện đăng ký và chi phí đăng ký nhãn hiệu
thời kỳ thực hiện đăng ký:
Trong trường hợp nộp đơn uỷ quyền qua đại diện có trí tuệ của Quý doanh nghiệp tại Cục sở hữu trí óc , công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:
- tư vấn về mọi vấn đề can hệ tới việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
- Chuẩn bị đơn đăng ký, ký đơn, nộp đơn
- thông báo về việc nộp đơn sau lúc nộp đơn, và những thông báo liên quan khác;
- Xử lý đa số những khuyết điểm can dự tới Đơn;
- tư vấn những giải pháp để vượt qua chối từ của Cục SHTT;
- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho tới lúc sở hữu kết luận cuối cùng của C��c SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;
- trả lời về việc sử dụng thương hiệu sau lúc cấp bằng (nếu sở hữu Giấy chứng nhận)

giá tiền đăng ký nhãn hàng:
Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký cố nhiên danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân hàng ngũ theo Bảng phân chiếc Nice phiên bản 10.

tuy nhiên , trên thực tiễn thời hạn này mang thể mau lẹ hơn hoặc chậm hơn bộ hạ vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. - Danh mục sản phẩm hàng hóa, nhà cung cấp cần đăng ký. - Giấy giao cho (Cung cấp lúc sau lúc nhận được thông tin đăng ký)

hồ sơ đăng ký nhãn hàng là tên 5 types of Intellectual property gọi chung, còn mang các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiêu, đăng ký thương hiệu sản phẩm

một.

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
1
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.

Contact Information

Hillside Chamber of Commerce
P.O. Box 965
Hillside, NJ 07205

Phone (908) 964-1554

Fax (908) 964-1585

HomeBoard of DirectorsMember DirectoryChamber NewsBlogsCalendar
Copyright 2019 by Hillside Chamber of Commerce  jacWm  Terms Of Use   Privacy Statement